Ga naar de inhoud

ACUPRESSUURPUNTEN

WAT ZIJN ACUPRESSUURPUNTEN​

Ook in de oudheid was al bekend dat bepaalde huidpunten bij bepaalde ziektes pijnlijk werden. Nu weten we dat het ontstaan van deze pijnlijke zones (Haedse Zones) berust op een reflex tussen organen en huid (viscero-cutane reflex). Omgekeerd kunnen we het orgaan via prikkeling van de huid beinvloeden cuto-viscerale reflex. De relatie tussen bepaalde inwendige organen en huidzones is al omstreeks het jaar 1900 beschreven door de Engelse neuroloog Head.

Nu is bekend dat de weg terug van huid naar orgaan verloopt via het autonome zenuwstelsel (somato-sympatische reflex). Via deze weg kunnen we door prikkeling van de huid een orgaan beinvloeden. Ook de werking van bijvoorbeeld de bindweefsel massage berust op het bestaan van deze reflexen.

Viscero-somatische weg. Prikkels uit de ingewanden fasciliteren motorneuronen van dwarsgestreepte spieren (hypertonie): diagnostisch belang.

Somato-vicerale weg. Prikkeling van het lichaamsoppervlak heeft invloed op de ingewanden: therapeutisch belang.

Bron: Segmentale verschijnselen van Dr. B. van Cranenburg. Bohn, Scheltema & Holkema, tweede druk 1987 

De laatste decennia is veel informatie verschenen over de precieze biologische aard van deze punten. Ook is er veel inzicht gekomen in de specifieke biologische werking van de punten, bijvoorbeeld op het niveau van de hersenen.

ACUPRESSUUR EN FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapeuten houden zich voornamelijk in hun beroep bezig met pijn en functiestoornissen in het bewegingsapparaat. Acupressuur sluit na uw aan bij de kennis die de fysiotherapeut heeft op neuro-segmentaal gebied. Zowel in het China van nu als in het Westen is er door wetenschappers voldoende bewijsmateriaal bijeengebracht om het effect van de acupressuur op grond van neuro-humorale mechanismen te kunnen verklaren. In 1982 verscheen het levenswerk van dr. Janet Travell, lijfarts van president Kennedy, “Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual”. Hierin beschrijft zij de myofasciale pijnsyndromen die vaak ontstaan door overbelasting van onze spieren.


In alle 233 gepaarde spieren van ons lichaam kunnen triggerpoints ontstaan. Acupressuurpunten en triggerpoints overlappen elkaar voor circa 71 %. Acupuncturisten en fysiotherapeuten behandelen triggerpoints met het aanprikken van deze punten of met acupressuur. Fysiotherapeuten behandelen triggerpoints met diepe fricties (massage), acupressuur en dry needling (aanprikken met acupunctuur naald, zonder injectievloeistof), vervolgens mobiliseren ze de bijbehorende gewrichten, rekken ze de verkorte spieren en geven bewegingsadviezen. Acupressuur zou dus zo langzamerhand, zoals we ook bij de manuele therapie hebben gezien, een integraal onderdeel van de fysiotherapie moeten zijn. De invloed van acupressuur op de activiteit van de ortho-symphaticus is in de volgende grafiek weergegeven. De waarde/activiteit van de OS is fictief weergegeven.